Postup nákupu

Nemovitosti v Dubaji jsou jednou z nejprestižnějších adres na světě.

Při investování do nemovitostí v Dubaji (Spojené arabské emiráty) si můžete k již dokončeným projektům vybrat nemovitosti, které ještě nejsou dostupné. Hodnota nemovitosti v průběhu výstavby roste a může být tedy zajímavou investiční příležitostí.

Nabízíme k prodeji různé typy nemovitostí pro vlastní potřebu nebo jako investici k dalšímu pronájmu – standardní apartmány, hotelové kondominium, nemovitosti u pláže a další.

Vybírat můžete z projektů ve výstavbě nebo z již dokončených nemovitostí

Nákup nemovitosti v Dubaji

Občan České republiky může nakupovat nemovitosti na většině území Dubaje přímo bez legislativních omezení. Do nabídky nemovitostí na prodej zařazuji pouze tyto volně dostupné nemovitosti. Nákup však lze provést pouze fyzické osobě (nikoli právnické osobě).

Nabídka nemovitostí v Dubaji je mimořádně široká. Na základě vzájemné dohody Vám připravím vhodné nabídky nemovitostí dle Vašich požadavků a priorit. Pokud je vaším cílem koupě nemovitosti do vlastního bydlení, doporučím vhodné lokality. Pokud se chcete zaměřit na nejvyšší výnosy z pronájmu, vyberu pro vás ty nejzajímavější projekty z hlediska investice.

Pokud se rozhodnete koupit konkrétní nemovitost, další krok je následující:

 1. Kupující učiní prodávajícímu nabídku na koupi nemovitosti a zároveň zaplatí blokační poplatek ve výši cca 5 000 až 25 000 AED. Tento poplatek slouží k zablokování prodeje nemovitosti. V případě, že kupující odstoupí od koupě, je tento poplatek nevratný. ???
 2. Podpis rezervační smlouvy a provozních podmínek – lze podepsat v ČR.
 3. Kupující ihned po podpisu rezervační smlouvy uhradí první splátku kupní ceny (ve výši dle stavu stavby) a zároveň uhradí registrační a správní poplatky.
 4. Přibližně měsíc po podpisu rezervační smlouvy je kupní smlouva podepsána a zaregistrována u Dubajského pozemkového úřadu (DLD).
 5. Pokud je nemovitost určena k dalšímu pronájmu, podepisuje kupující s provozovatelem spolu s kupní smlouvou nájemní smlouvu.
 6. Úhrada kupní ceny probíhá v AED dle stanoveného splátkového kalendáře (dle stupně výstavby).
 7. Po dokončení nemovitosti a zaplacení celé kupní ceny bude kupující vyzván k převzetí nemovitosti, kupující získá vlastnické právo a stane se vlastníkem nemovitosti. Daně a poplatky.

V Dubaji není daňové zatížení nákupu nemovitosti, nicméně tyto daně nahrazují různé administrativní a registrační poplatky. Upozorňujeme, že tyto poplatky se mohou čas od času změnit a kupující je vázán poplatky uvedenými v kupní smlouvě, případně platnými v den dodání.

Kupující hradí následující poplatky:

 • Registrační poplatky ve prospěch Dubai Land Department (DLD): 4 % z celkové kupní ceny.
 • Poplatky za registraci dlouhodobého pronájmu (v případě dalšího pronájmu nemovitosti): 4 % z celkové hodnoty pronájmu.
 • Další administrativní a registrační poplatky: cca. 2000 AED.
 • Realitní provize: Napata Group s.r.o. u většiny nových realitních projektů v Dubaji neúčtuje kupujícímu žádnou realitní provizi, protože přímo zastupuje developera.
 • V případě realizace příjmů (například příjmů z pronájmu) v SAE platí pro občany ČR následující daňové podmínky:
 • V souladu se zákonem o daních z příjmů má rezident ČR povinnost přiznat své celosvětové příjmy ke zdanění v ČR. Umožňuje to i smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SAE. Smlouva stanoví způsob vyloučení dvojího zdanění jako prostý zápočet.
 • V souladu s § 38f odst. 1 písm. 3) příjmy lze snížit o výdaje podle českého práva, tj. lze postupovat podle § 9 odst. 1 písm. 4 (paušální výdaje 30 %, maximálně však 600 tis. Kč), nebo dle § 24 např. odpisy majetku).